Kongre Yürütme Kurulu

  1. Dr. Öğr. Ü. Abdulkadir Atar – Başkan
  2. Dr. Öğr. Ü. Hasan Terzi – Başkan Yrd.
  3. Dr. Öğr. Ü. Mehmet Apan
  4. Araş. Gör. Ömer Faruk Özyalçın
  5. Araş. Gör. Oğuz Bozmaoğlu