Kongre Duyurusu

Değerli bilim insanları ve sektör mensupları; Karabük Üniversitesi’nin Ürdün Al-Balqa Applied University ile birlikte düzenledikleri ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin ana sponsor olduğu kongreye katılımınız bizleri onurlandıracaktır. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan müze-kent Safranbolu'da gerçekleştirilecek olan bu kongre ile, İslam ekonomisi ve finansı alanlarında çalışma yapan akademisyenler ile uygulayıcı konumda olan sektör temsilcilerini buluşturmayı ve bu literatüre özgün ve yeni katkılar sağlamayı ümit ediyoruz. Kongre kapsamında; poster, özet bildiri ve tam bildiri metinleri değerlendirmeye alınacaktır. Tam bildiri metinleri arasından seçilecek en iyi bildiriler Web of Science'da taranan "Journal of History Culture and Art Research" de ücretsiz olarak yayımlanacaktır. Diğer bildiriler ise "Journal of Economy, Business and Management"ta yine ücretsiz olarak yayımlanacaktır. Kongre akademik bilim kurulu tarafından seçilen sınırlı sayıdaki yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise ücretsiz olarak kongreye katılım imkanı bulacak ve kongrede sundukları bildirilerini zikredilen dergilerde yine ücretsiz olarak yayımlatabileceklerdir. Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.

Kongre Konuları

İslam Ekonomisi

•İslam Ekonomisi Teorisi
•İslam Ekonomisinin Kaynakları
•Makro İslam Ekonomisi ve Politikası
•İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar
•İslam Ekonomisinde Para Politikası
•İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma
•İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi
•İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik
•İslam Ekonomisinde Kredi
•İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful)
•Öncü Düşünürler ve Yazarlar
•Helal Üretim ve Helal Ürünler
•Üniversitelerde İslam Ekonomisi ve Finansı Eğitimi
•İslam Ekonomisinde Etik Kavramı

Katılım Bankacılığı ve Sigortacılık

Katılım Bankacılığı Ürünleri:
• Mudarabe (Emek/Sermeye Ortaklığı)
• Müşareke (Sermaye/Sermaye+Emek Ortaklığı)
• İcare (Finansal Kiralama)
• Murabaha (Vadeli Satış)
• Sukuk (Kira Sertifikası)
• Karz-ı Hasen (Faizsiz Borç)
• Tavarruk
Katılım Bankacılığında Yeni Ufuklar:
•Venture Capital (Risk Sermaye Şirketleri)
•İslami Bankacılığın Global Durumu
•İslami Bankacılık Tarihi
•Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi
•Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı
•Katılım Bankacılığı Hazine ve Nakit Yönetimi
•İslami Sigortacılık (Tekafül) Teorisi
•İslami Sigortacılık Uygulamaları
•Katılım Bankaları ve Sigorta Şirketlerinde Etik Değerler

İslam Ekonomisi ve Finansı Tarihi

•İslam İktisat Tarihi
•İslam İktisadi Düşünce Tarihi
•İslam Tarihinde Para Teorisi Yaklaşımları
•İslam Tarihinde Finansman Teknikleri ve Kredi Kuruluşları
•İslam Tarihinde Devletlerin İç ve Dış Borçlanmaları
•Osmanlı İktisat Tarihi
Osmanlı Finans Tarihi:
•Para Vakıfları
•Esnaf Sandıkları
•Eytam Sandıkları
•Tekaüd Sandıkları
Osmanlı İktisat Düşüncesi:
•Osmanlı Klasik Dönemi İktisat Düşüncesi
•Osmanlı Tanzimat Sonrası İktisat Düşüncesi
•Osmanlı'da Merkez Bankacılık
•Osmanlı'da İç ve Dış Borçlar
Osmanlı'da Modern Bankalar:
•Yabancı Sermayeli Bankalar
•Milli Devlet Bankaları
•Milli Yerel Bankalar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Refik POLAT
Prof. Dr. Refik POLAT
Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Sorour ZOUBI
Prof. Dr. Abdullah Sorour ZOUBI
Al-Balqa Applied University Rektörü

Davetli Konuşmacılar

Değerli öğrenciler, İslam ekonomisi ve finansı alanındaki akademik çalışmalarınızı destekliyoruz. Bu bağlamda kongre için göndereceğiniz bildiriler akademik bilim kurulu tarafından incelemeye alınacak ve sınırlı sayıda bildiri için kongreye ücretsiz kayıt imkanına erişeceksiniz! Sizleri aramızda görmek ümidiyle...

Kongre'deki yerinizi alın!